Dinsdag 25 februari organiseren we met de Chiro voor de achtste keer Kromme Dinsdag. De opbrengst van onze fuif wordt integraal gebruikt om de werking van de Chiro te ondersteunen.

We verwachten dit jaar zo’n 1000 bezoekers. Met onze kleine leidingsploeg krijgen we jammer genoeg niet al het werk gedaan. Daarom doen we elk jaar beroep op een heleboel vrijwilligers die ons helpen op de fuif zelf. We willen graag vragen of er tussen de ouders van onze leden ook mensen zitten die ons zouden willen komen helpen tijdens de fuif.

Concreet zijn we op zoek naar mensen die het zien zitten om tussen 21 uur en 3 uur (of een gedeelte hiervan), te komen helpen met onder andere de vestiaire en de toiletten of als begeleider op de fuifbussen.

Als je geïnteresseerd bent om ons een handje te komen helpen, mag je dit laten weten aan Melissa (0491 46 08 10). Doe dit liefst voor 10 februari, zodat de werklijsten tijdig gemaakt kunnen worden. Melissa laat je persoonlijk weten waar, wanneer en met wie je moet werken.

Alvast heel erg bedankt!