Update 28 april

Er is een nieuwe update over de verlenging van de coronamaatregelen. We mogen tot ten minste 18 mei geen activiteiten meer organiseren en waarschijnlijk worden deze maatregelen daarna nog verlengd. Dit houdt ook in dat de kans dat we onze eindactiviteit kunnen laten doorgaan, kleiner en kleiner wordt.

Op dit moment is er nog geen beslissing genomen over de zomerkampen. Normaal ontvangen jullie in mei altijd de bivakboekjes, maar dit jaar zal dat niet het geval zijn. Als de beslissing genomen wordt dat bivak door mag gaan, zullen we een (digitale) infoavond organiseren om iedereen toch van de juiste informatie te voorzien.

Update 15 april

Tijdens de veiligheidsraad vandaag werd beslist dat we zeker tot en met 3 mei geen Chiro zullen kunnen doen. Onze restaurantdag op 1 mei zal hierdoor dus ook niet kunnen doorgaan.

We zijn wel nog volop bezig ons kamp voor te bereiden en we hopen ten volste dat bivak kan doorgaan.

Update 20 maart

Met de speelclubleiding proberen we elke week een leuke activiteit uit te werken die jullie Speelclubbers thuis kunnen uitvoeren. De activiteiten kan je elke week hier terugvinden. Veel plezier!

Update 18 maart

Vandaag is er een uitbreiding gekomen op de reeds geldende maatregelen. Hierdoor zullen we tot en met 19 april zeker geen Chiro kunnen doen.

Originele post 13 maart

Omwille van het coronavirus, worden alle komende activiteiten van onze Chiro afgelast. De federale overheid heeft opgedragen alle recreatieve activiteiten tot en met 3 april te annuleren.

Meer informatie over de verschillende maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je hier vinden

We zullen jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen en hopen iedereen zo snel mogelijk weer te mogen verwelkomen op de Chiro.